GEOGARD EPDM

Безкрайни възможности

GEOGARD EPDM, високо-ефективната каучукова мембрана

Firestone Building Products е в бизнеса с водни системи повече от 40 години, като доставя висококачествени EPDM геомембрани за стотици успешни проекти по целия свят.

GeoGard EPDM на Firestone е здрава, гъвкава и еластична геомембрана, която осигурява надеждно водоплътно решение за дълъг период от време. Той предлага уникални характеристики и предимства за голямо разнообразие от селскостопански, промишлени и екологични проекти.

Системите на Firestone GeoGard EPDM са проектирани да осигурят надеждна работа в голямо разнообразие от проекти.
  • Селскостопански приложения (напоителни резервоари и канали, селскостопански езера и ями за отпадъци, водоеми за аквакултури, водоеми с водорасли, хидропонно земеделие, силажни покрития и др.)
  • Защита на околната среда (изградени влажни зони, резервоари за отпадъчни води, резервоари за дъждовни води, затваряне на депа, задържане на минни отпадъци и др.)
  • Промишлени приложения (селищни лагуни, резервоари за изкуствен сняг, водноелектрически резервоари и канали, резервоари за противопожарни нужди)
  • Изкуствени езера – декоративни и градински.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

GeoGard EPDM е здрава, гъвкава и еластична геомембрана, която ще запази изключителните си характеристики за дълъг период от време.

Дълготрайност

Химичният състав на геомембраната GeoGard EPDM и фактът, че е вулканизирана, означава, че тя се възползва от несравнима устойчивост на UV, топлина, озон, микроорганизми и екстремни метеорологични условия. Проектите, инсталирани преди повече от 40 години, все още са функциониращи и са живо доказателство за тази трайност.

Висока гъвкавост

GeoGard EPDM остава силно гъвкав, дори при ниски температури до -45 ° C дори и след десетилетия на експлоатация. Това улеснява монтажа, тъй като геомембраната се адаптира лесно към неправилни форми и лежи равномерно върху основата, независимо от външната температура.

Висока еластичност

Предвид значителното ниво на омрежване във въглеродните си вериги, геомембраната GeoGard EPDM може да бъде удължена с над 300% във всички посоки и след това да се върне към първоначалната си форма. Тази висока еластичност му позволява да абсорбира движенията на основата, без да влияе на физическите й свойства.

Висока устойчивост на хидростатичен натиск

GeoGard EPDM има почти неограничена устойчивост на хидростатично налягане, което му позволява да се използва в дълбоки резервоари за вода с голям капацитет.

Висок ъгъл на триене

GeoGard EPDM има висок ъгъл на триене (27,5 °), което улеснява процеса на инсталиране, тъй като работниците не се плъзгат по него и геомембраната остава на място.

Бърз и лесен монтаж

Инсталирането и снаждането на геомембраната GeoGard EPDM са изключително лесни и позволяват перфектно покритие. Аксесоарите на Firestone и гъвкавостта на мембраната позволяват запечатване и на най-сложните детайли. Не се изисква специално оборудване или топлина и броят на шевовете е ограничен благодарение на големите размери на панелите (обхващащи от 93 m² до 930 m²). Завършването и качеството на снадките не се влияят от гънки или вълни, които е вероятно да се образуват при температурни вариации.

Лесен за преработка

Предвид инертния характер на геомембраната GeoGard EPDM, нейният състав не се променя във времето. Следователно той може да бъде ремонтиран много години след инсталирането и излагането на климатични елементи. Ремонтите се извършват бързо и лесно.

Природосъобразен

Геомембраните GeoGard EPDM са инертни материали с ниско въздействие върху околната среда по време на производството и използването. Освен това производствените мощности на EPDM на Firestone притежават сертификат ISO 14001, свидетелство за ангажимента на компанията към управлението на околната среда.

ВИДЕО