Интерпред Блок А

Детайли за обект

Обект: Интерпред Блок А

Система: EPDM + HD Cover

Основа: Бетон и HD Firestone

Обем: 0.700 кв.м.

Дата на планирано финализиране 2018-09-18