Използваем Покрив

Детайли за обект

Обект: Използваем Покрив

Система: EPDM – F.A.S

Обем: 116.300 кв.м.

Дата на планирано стартиране 2018-08-23

Дата на планирано финализиране 2018-08-24

Дата на планирано откриване 0000-00-00