Използваем покрив Стоян

Детайли за обект

Обект: Използваем покрив Стоян

Система: EPDM – F.A.S

Обем: 0.114 кв.м.

Дата на планирано стартиране 2018-02-14

Дата на планирано финализиране 2018-02-26

Дата на планирано откриване 0000-00-00