Езеро за напояване

Детайли за обект

Категория: Езера

Система: ЕПДМ 

Обект: Езеро за напояване

Обем: 0.940 кв.м.

Дата на планирано финализиране 2018-04-01