Въздуховод и ЛТ ламарина

Детайли за обект

Обект: Склад

Система: ЕПДМ, Други приложения

Обем: 0.000 кв.м.

Дата на планирано стартиране 2017-10-16

Дата на планирано финализиране 0000-00-00

Дата на планирано откриване 0000-00-00