Вулканизация Въздуховод

Детайли за обект

Обект: 1592 Летище София

Система: Вулканицация Въздуховод +

PVC SIKA

Обем:  кв.м.

Дата на планирано стартиране 2018-07-19

Дата на планирано финализиране 2018-09-04