Интерпред Блок А

Обект: Интерпред Блок А Система: EPDM + HD Cover Основа: Бетон и HD Firestone Обем: 0.700 кв.м. Дата на планирано финализиране 2018-09-18

Езеро Добринище

Езеро – Добринище Материал: EPDM Обем: 0.000 кв.м. Дата на планирано стартиране 2017-08-05 Дата на планирано финализиране 2019-08-23 Дата на планирано откриване 0000-00-00

Езеро за напояване

Категория: Езера Система: ЕПДМ  Обект: Езеро за напояване Обем: 0.940 кв.м. Дата на планирано финализиране 2018-04-01

Бензиностанция София

Обект: Бензиностанция София Система: EPDM-FAS Обем: 0.130 кв.м. Дата на планирано стартиране 0000-00-00 Дата на планирано финализиране 2018-03-30 Дата на планирано откриване 0000-00-0

Рънърс, Промишлена зона Илиянци

Обект: Рънърс, Промишлена зона Илиянци Материал: TPO+PIR Обем: 2.350 кв.м. Дата на планирано стартиране 2018-08-20 Дата на планирано финализиране 2018-10-05 Дата на планирано откриване 0000-00-00

Покрив сграда Витоша

Обект: Покрив сграда Витоша Система: TPO-M.A.S Обем: 0.315 кв.м. Дата на планирано стартиране 2018-09-11 Дата на планирано финализиране 2018-09-21

Вулканизация Въздуховод

Обект: 1592 Летище София Система: Вулканицация Въздуховод + PVC SIKA Обем:  кв.м. Дата на планирано стартиране 2018-07-19 Дата на планирано финализиране 2018-09-04

Използваем Покрив

Обект: Използваем Покрив Система: EPDM – F.A.S Обем: 116.300 кв.м. Дата на планирано стартиране 2018-08-23 Дата на планирано финализиране 2018-08-24 Дата на планирано откриване 0000-00-00