Дървена конструкция

Детайли за обект

Обект: Дървена конструкция

Система: EPDM – F.A.S

Обем: 0.085 кв.м.

Дата на планирано стартиране 0000-00-00

Дата на планирано финализиране 2018-07-25

Дата на планирано откриване 0000-00-00