Въздуховод и ЛТ ламарина

Обект: Склад
Система: ЕПДМ, Други приложения

Обем: 0.000 кв.м.

Дата на планирано стартиране 2017-10-16
Дата на планирано финализиране 0000-00-00
Дата на планирано откриване 0000-00-00