Кронос - Кожухаров

Обект: Индустриална зона "Тракия"
Кронос - Кожухаров
 
Система: ЕПДМ R.M.A

Обем: 6.800 кв.м.

Дата на планирано стартиране 2017-10-13
Дата на планирано финализиране 2017-11-01
Дата на планирано откриване 0000-00-00