Дървена конструкция

Обект: Дървена конструкция
Система: EPDM - F.A.S

Обем: 0.085 кв.м.

Дата на планирано стартиране 0000-00-00
Дата на планирано финализиране 2018-07-25
Дата на планирано откриване 0000-00-00