Използваем покрив Стоян

Обект: Използваем покрив Стоян
Система: EPDM - F.A.S

Обем: 0.114 кв.м.

Дата на планирано стартиране 2018-02-14
Дата на планирано финализиране 2018-02-26
Дата на планирано откриване 0000-00-00