Използваем Покрив

Обект: Използваем Покрив
Система: EPDM - F.A.S

Обем: 116.300 кв.м.

Дата на стартиране 2018-08-23
Дата на финализиране 2018-08-24
Дата на откриване 0000-00-00