Вулканизация Въздуховод

Обект: 1592 Летище София
Система: Вулканицация Въздуховод +
PVC SIKA

Обем:  кв.м.

Дата на планирано стартиране 2018-07-19
Дата на планирано финализиране 2018-09-04