Еднофамилна къща Монтана

Обект: Еднофамилна Къща
Система: EPDM + HD

Обем: 0.233 кв.м.