Покрив сграда Витоша

Обект: Покрив сграда Витоша
Система: TPO-M.A.S

Обем: 0.315 кв.м.

Дата на планирано стартиране 2018-09-11
Дата на планирано финализиране 2018-09-21