Рънърс, Промишлена зона Илиянци

Обект: Рънърс, Промишлена зона Илиянци
Материал: TPO+PIR

Обем: 2.350 кв.м.

Дата на планирано стартиране 2018-08-20
Дата на планирано финализиране 2018-10-05
Дата на планирано откриване 0000-00-00