Бензиностанция София

Обект: Бензиностанция София
Система: EPDM-FAS

Обем: 0.130 кв.м.

Дата на планирано стартиране 0000-00-00
Дата на планирано финализиране 2018-03-30
Дата на планирано откриване 0000-00-00