Бензиностанция София

Обект: Бензиностанция София
Система: EPDM-FAS

Обем: 0.130 кв.м.

Дата на стартиране 0000-00-00
Дата на финализиране 2018-03-30
Дата на откриване 0000-00-00