Интерпред Блок А

Обект: Интерпред Блок А
Система: EPDM + HD Cover
Основа: Бетон и HD Firestone
 

Обем: 0.700 кв.м.

Дата на планирано финализиране 2018-09-18