Еднофамилна къща

Категория: Покриви
Система: EPDM
Обем: 156,8 кв.м

Обем:  кв.м.