Езеро за напояване

Категория: Езера
Система: ЕПДМ 
Обект: Езеро за напояване

Обем: 0.940 кв.м.

Дата на планирано финализиране 2018-04-01